St. Paul er kirken til Bergens katolske menighet. I 1865 ble fundamentet til kirken lagt. Den italienske arkitekten Mella er ansvarlig for tegningene. På grunn av økonomiske vansker ble kirken bygd gradvis over flere år. Den stod ferdig i 1867.

Kirken består av et hovedskip flankert av to smalere sideskip, og med et tverrskip framme ved koret. Sideskipene er skilt fra hovedskipet med rundbuede arkader.

Over arkadebuene er et triforium. Utvendig er hoved- og sideskip bygd inn under felles tak. Skip- og kor har krysshvelv. Koret har avrundet avslutning, to buede vinduer med glassmaleri, og tre runde vinduer øverst på korveggen. Vest for koravslutningen, mellom denne og tverrskipet, er et kvadratisk tårn. Innvendig er skipets øvre del malt i gult, og den nederste i hvitt.

Koret er i hovedsak hvitt med gule ribber og gule pilastere.

Vil du besøke St. Paul kirke så finner du den ved Nygårdsgaten i Bergen. Ta et titt på kartet for mer informasjon.

Historie

Først i 1895 kom det en ny dissenterlov som gjorde det mulig for katolikker i Norge å utøve sin virksomhet. Den første katolske gudstjenesten i Bergen ble holdt i slutten av året 1857, men ikke i St. Pauls kirke. Gudstjenesten ble holdt i en leilighet på Kalmargjerdet. Tomten der St. Paul kirke står i dag ble kjøpt i 1864, og året etter ble grunnsteinen for selve kirken laget. I 1951 hadde den katolske menigheten 408 medlemmer og siden da har antallet økt betraktlig. På slutten av det 20. århundre var antall medlemmer steget til nærmere 4000, og per i dag har St. Paul over 19.000 medlemmer i sin menighet. Medlemmene kommer ikke bare fra Bergen og omegn, men også fra over 100 andre land.

Arkitektur

Kirkebygget var som nevnt tegnet av den italienske greven Mella fra Vercelli, men ble i hovedsak oppført av materialer fra Norge og Skandinavia. Fundamentene var hugget ut av naturstein fra fjellene rundt Bergen, og gulvet ble flislagt med norske fliser. Søylene var laget i Danmark. Høyalteret og to sidealter var laget av norsk marmor.

Interiør/ dekor

Maria-alteret og kirkens to sidealtrene er, likesom gulvet rundt alteret, laget av marmor. Det er også prestestolen og døpefonten. Over høyaltret står det et krusifiks. Over sidealtrene står det en statue av Maria og Josef med Jesusbarnet. I midtskpet og koret finner man samtlige tolv apostler. Alle disse statuene er kommet fra Froc-Robertfabrikken i Paris.
Litteratur:
http://bergen.katolsk.no/
http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/607089_st-paul-kirke-bergen?ref=checkpoint