St. Jakob kirke, som sto ferdig i 1921, er en småkirke som i dag ligger litt inneklemt mellom andre høye bygninger.

Den er tegnet av arkitekten Daniel J. Muri, som et rektangulært skip i nyromansk stil. For å besøke denne kirken må du gå til Nygårdstangen ved Lars Hilles gt.

Vil du besøke St. Jakob kirken så finner du den rett ved Jonas Reins gate. Ta et titt på kartet for mer informasjon.

Arkitektur

Kirken er bygget i pusset tegl med en sokkel av gneis. Det er innfatninger rundt de rundbuede vinduene og de rundbuede portalene. Kirken ser veldig enkel ut, det var nok også intensjonen da den ble bygget i nyromansk stil, som er mye enklere enn den nygotiske stilen fra 1800-tallet.

Hovedinngangen ligger i sør, den har en forhall inn mot skipet og et tårn stående i sørvestre hjørne. Tårnet er enkelt med små vindu, og har en kuppel som bærer spir med kule og kors. Koret, som er smalere enn skipet, ligger i nord og har et sakristitilbygg ved korets østside. Over hovedinngangen er det tre rundbuede vindu som henger sammen som båndvindu, og over de igjen er det et relieff av en knelende engel med små englebarn ved sin side. Relieffet har en ramme i barokkstil og er kronet av et kors.

Under kirken er det en kjeller med kjøkken og fyrrom. Det har før også vært et likkapell der nede.

Interiør/ dekor

Som i Johanneskirken har St. Jakob kirke takkonstruksjon i mørkt tre og lyse murer. Og som i Korskirken har St. Jakob kirke glassmaleri i koret, men her er det tre mindre rundbuede vindu. I det største vinduet i midten ser man Maria med barnet og i side vinduene ser man engler. Skipets vinduer har gråtonede glassmåleri med kantborder i forskjellige farger.

Alteret har ikke et bilde, men et krusifiks i en portal av tegl. Teglportalen på alteret går sammen med den mørke teglen i nederste del av kirkerommet. Prekestolen glir også inn i den mørke teglen, det ser nesten ut som at prekestolen er hogget ut av veggen. På prekestolen er det bronsemalte, rundbuede felt av engler. Man ser at det er stor kontrast mellom den pussete og den naturfargete teglsteinen, noe som gir kirkerommet et interessant utseende..

Kirkerommet har 550 sitteplasser til disposisjon i skipet og på galleriet i sørdelen. I midten av galleriet er det et orgel i en rundbuet portal.

Litteratur:
Norges kirker, Bergen 2, av Hans-Emil Lidén og Ellen Marie Magerøy, (1983), Gyldendal Forlag, Oslo
Norges kirker, Bergen 3, av Hans-Emil Lid&eactue;n og Ellen Marie Magerøy, (1990), Gyldendal Forlag, Oslo