Sandvikskirken stod ferdig i løpet av senhøsten 1881, og den ble innviet 30.desember samme år.

Arkitekten var E.Nordgrenn. Han døde imidlertid året før kirken var ferdig, og den ble derfor fullført av hans assistent Schak Bull. Kirken har i dag 560 sitteplasser.

Vil du besøke Sandvikskirken så finner du den ved Kirkegaten i Bergen. Ta et titt på kartet for mer informasjon.

Arkitektur

Kirken er en treskipet hallkirke i nygotisk stil. Den er bygd av gneis og er utvendig kledt i tuktet granitt. I vest er det et aksialt plassert tårn, og i øst har den et smalere kor med polygonal avslutning. Koret er flankert av sakristier og et mindre trappetårn flankerer vesttårnet. Selv om langhuset innvendig er delt opp i midskip og to sideskip, dekkes det utvendig av et felles tak.

Innvendig har midt- og sideskip separate bordhimlinger I skipet har kirken en sadeltakformet bordhimling, og i sideskipene; flate himlinger i høyde med gesimsene. Koret åpner seg i full bredde mot skipet. Dette har et spissbuet ribbehvelv av tegl. Sakristiene var opprinnelig rektangulære, men på begynnelsen av 1900-tallet ble de utvidet og gjort til sekskantede rom.

Vest i kirken finner vi en stor spissbuet portal. Her er det også sideinnganger til trappetårnene og sakristiene. Buen over koret er spissbuet, og fyller heler korets bredde. Midtskipssøylene bærer arkitraver, langsgående vannrette bjelker, som igjen bærer et lavt triforium (todelte åpninger mot skipet). I sideskipene er det langsgående galleri. Disse bæres av firkantede stolper. I 1917-18 ble østgalleriet løftet 36 cm for å slippe lyset fra vinduene inn i skipet. Vestgalleriet ble senket like mye for å gi plass til orgel.

Interiør/ dekor

Døpefonten er plassert på korets sørside. Prekestolen er på nordsiden ved korskillet. I 1917-18 ble kirken malt innvendig. Den fikk da røde murer, blå korhimmel, hvitt tak og grønne benker. I 1949 ble den malt på ny. Denne gang etter en fargeplan som var lagt av arkitekt O. Rustad. Kirken fikk da hvelv og murer malt i lys beige, med grå hvelvribber og søykeskaft. Vindusinnfatningene og sprossene, samt kirkens gulv, ble også malt grå. Brystpanelet er i umalt furu.

I skipets tak ble himlingsbordene malt lyseblå og bjelkene ble gjort brune. øvrig treverk ble lutet. Blant kirkens inventar finner vi et alterkrusifiks med baldakin. Dette stammer fra 1917-18, og før dette var det er enkelt kors av marmor som prydet alteret. Korset i dette alterkrusifikset er laget av marmor og figuren er av bronse (eller kanskje oksydert sølv).

Figuren er modellert av Sofus Madsen og støpt av Thorvald Olsen. Grunnlaget er en tegning av J. Schrorr von Carolsfeld etter en figur av Michelangelo. Bladakinen er tegnet av Chr. Koren Wiberg, og har et senmiddelaldersk stilpreg.

Kirkens prekestol er åttekantet og gjort av furu. Bunnen er formet som et åttesidet gotisk hvelvanfang. Det har vert malt, men er i dag uten maling. Prekestolens himling er også åttekantet. Den er flat og blir toppet av et toetasjes gotifiserende tårn. Dette tårnet blir støttet av frittstående strebepilare og strebebuer. Bare undersiden av himlingen er malt, og det i yseblå. I apsiden henger det tolv relieffer i tre skoret av arkitekt Schak Bull. Relieffene har bibelske motiver.

Litteratur:
Lidén, H-E. og Magerøy, E. M. (1980). Norges Kirker- bind 2 Bergen, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo