Johanneskirken er en nygotisk kirke bygget i tidsrommet 1888 til 1894 av arkitekten Herman Major Backer. Denne jobben vant han gjennom en arkitektkonkurranse om ny kirkebygning.

Det sto mellom Backer og en til, da Backer ble valgt fordi komitéen gikk utifra at hans utkast ikke ville overskride økonomien. Allikevel ble økonomien overskredet med halvparten av den fast satte økonomien.

Kirken ble plassert på Sydneshaugen, og med Bergens høyeste tårn på 61 meter er kirken synlig fra nesten alle steder i sentrum. Kirken brukest mye til konserter grunnet det store kirkerommet og den gode akustikken. Med sine 1250 sitteplasser er Johanneskirken den største kirken i Bergen.

Vil du besøke Johanneskirken så finner du den på Sydneshaugen i Bergen. Ta et titt på kartet for mer informasjon.

Arkitektur

Kirken ble bygd i en tid da middelalder stilartene var ideal innenfor kirkearkitekturen og interiøret, derav ble kirken nygotisk, mer presist tysk nygotisk. En stor forskjell mellom Johanneskirken og dens tyske like, er at de tyske nygotiske kirkene er i gjennomførte murkonstruksjoner. Johanneskirken har fått gallerier og takkonstruksjoner godt gjennomført i tre. Det er kansje ikke så rart med tanke på at Norge har en god tradisjon i å bruke tre i kirker.

Bygningen er bygget i glassert, rød tegl på en granitt sokkel, og plassert slik at koret ligger i sørvest mens hovedtårnet ligg i nordøst - mot sentrum. Sokkelen med vinduer og døråpninger gir oss en illusjon av at kirken har to etasjer. Koret har fått en rekke tilbygg av kapeller og sakristi rundt seg, som gjør at formen på kirken blir enda mer kantete. Det kan nesten se ut som at kirken er satt sammen av mangekantete former, men grunnplanen er enskipet med korsarmer.

Videre har kirken et hovedtårn og fire mindre trappetårn, der inngangen ligger i foten av hovedtårnet. Så når man står på Torget, og lar øynene gli mot vest, ser man kirkens inngang som et endepunkt av gaten. Kirken skuer dominerende nedover mot sentrum og bryggen.

Interiør/ dekor

Inne i kirken er det mye tre, som i takkonstruksjonen, galleriet, prekestolen og kirkebenkene. Prekestolen og altertavlens ramme er utført i nydelige og samsvarende treskjæringer. Det er lite figurative fremstillinger, viss man ser bortifra alterbildets figur, derav kommer ornamentene så mye bedre frem.

De store spissbuede vinduene har glassmalerier fra Tyskland, prydet av blomster og akantusløv i sterke farger, og på veggene rundt skipet går det et bånd med nydelige rutemønster som innrammer kors og akantusløv. Hele kirkerommet er preget av det mørkebrune treverket, men på murenes hvitmalte overflate finn en vannrette bånd i rødt, blått og gult, og det brede rutemønstrete båndet nevnt ovenfor.

Fraværet av figurative fremstillinger får frem en enkelhet i kirkerommet, og en rolig stemning som også alterbilde viser. Alterbilde "Kristus i bønn" ble malt av Marcus Grønvold til åpningen av kirken og viser nettopp Jesus i bønn. En ser Jesus i helfigur med et mørkt og abstrakt landskap i bakgrunnen, og det er på denne bakgrunnen at Jesus lyser opp av et indre lys. Motivet skulle fremme bønn og fromhet hos kirkegjengeren, noe som også kirkerommet fikk frem. Under bilde er det et sitat fra Bibelen av Markus: "Tidlig om morgenen, mens det ennå var mørkt, sto han opp og gikk til et øde sted for å be."

Rundt alterbilde kommer en ramme av treskjæringer formet som gotiske spir og gotiske ornament. Prekestolen har mye av de samme treskjæringene som gjør at den passar inn med altertavlen. Prekestolen og rammen rundt altertavlen ble utført av snekkeren M. Isaksen, men tegnet av arkitekten. Orgelet er et Schlag & Söhne verk, og skal være det mest verdifulle romantiske orgelet i Norge.

Det meste av interiøret var ferdig til det året kirken stod ferdig. Det gjelder også døpefonten i nygotisk stil av sandstein, som Johanneskirken er alene om å ha, denne ble tegnet og hugget av A. F. W. von Hanno.

Litteratur:
Norges kirker, Bergen 2, av Hans-Emil Lidén og Ellen Marie Magerøy,(1983), Gyldendal forlag, Oslo
Norges kirker, Bergen 3, av Hans-Emil Lidén og Ellen Marie Magerøy, (1990), Gyldendal forlag
http://johanneskirken.worldofchurches.com/?id=story&art_id=3 ansvarlig redaktør: Asbjørn Myksvoll Webdesign: Dan B. Myksvoll